บ้านพัก

บริการ & สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหารกรีนแบมบู & เมนู

อาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรม

ทิวทัศน์ภายในรีสอร์ท